با کارما خودتان را به میلیون ها نفر معرفی کنید.
به راحتی آگهی های استخدام , پیشنهادات کاری و تجاری , حرفه و خدمات , رزومه ی افراد با دسته بندی شهر , محل و تخصص های مربوط را ببینید و یا خود ارسال کنید .
(با امکان جستجوی پیشرفته)
یک فرصت فوق العاده برای جویندگان کار , کارفرمایان و کارآفرینان.
علاوه بر وبسایت، می‌تونی از کارما روی دستگاه‌های اندرویدی استفاده کنی.

استان خود را انتخاب کنید

با کارما خودتان را به میلیون ها نفر معرفی کنید.
به راحتی آگهی های استخدام , پیشنهادات کاری و تجاری , حرفه و خدمات , رزومه ی افراد با دسته بندی شهر , محل و تخصص های مربوط را ببینید و یا خود ارسال کنید .
(با امکان جستجوی پیشرفته)
یک فرصت فوق العاده برای جویندگان کار , کارفرمایان و کارآفرینان.
علاوه بر وبسایت، می‌تونی از کارما روی دستگاه‌های اندرویدی استفاده کنی.